ผลการศึกษาในสหรัฐ อเมริกาพบว่า ผู้ป่วยโรคหัวใจที่ฝึกธรรมสมาธิ หรือ สมถกรรมฐาน (Transcendental Medi  tation : TM) มีอัตราการเสียชีวิตจากภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตาย และโรคหลอดเลือดสมองลดลงเกือบครึ่งหนึ่ง

       
        โรงเรียนการแพทย์แห่งรัฐวิสคอนซินและวิทยาลัยมหาฤาษี ในรัฐไอโอวา ประเทศสหรัฐ อเมริกา ศึกษาข้อมูลจากชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกัน 201 คน อายุเฉลี่ย 59 ปี ทุกคนมีปัญหาหลอดเลือดแดงตีบ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกให้ฝึกธรรมสมาธิวันละ 2 ครั้ง ครั้งละ 20 นาที กลุ่มหลังให้เปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิตเรื่องอาหาร ออกกำลังกายและเข้าชั้นเรียนเรื่องปัจจัยเสี่ยง

 

        หลังจากเวลาผ่านไป 9 ปี พบว่า อาสาสมัครกลุ่มแรกเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายหรือโรคหลอดเลือดสมอง 20 ครั้ง กลุ่มหลังเกิด 31 ครั้ง ร้อยละ 80 ของกลุ่มแรกยังคงฝึกธรรมสมาธิอย่างน้อยวันละครั้ง แต่กลุ่มหลังยังคงดำเนินชีวิตเหมือนเดิม

นอกจากนี้ ยังพบว่ากลุ่มแรกมีความดันโลหิตและความ เครียดลดลงมาก

     
        ทั้งนี้ วิธีการฝึกธรรมสมาธิ พัฒนาโดยมหาฤาษี มเหช โยคีในประเทศอินเดีย เมื่อปีพ.ศ.2498 กระทั่งกลายเป็นที่นิยมในโลกตะวันตกหลังยุคคริสต์ทศวรรษ 1960 เมื่อวงดนตรีชื่อดังก้องโลก "เดอะบีตเทิลส์" ของอังกฤษ เดินทางไปขอเป็นศิษย์ฝึกกรรมฐานกับมหาฤาษี

ขอขอบคุณเนื้อหาข่าว คุณภาพดี โดย: หนังสือพิมพ์ข่าวสด

Comment

Comment:

Tweet