ในที่สุด...คุณก็ชนะ

posted on 17 Feb 2010 12:09 by dhammatoday in Dhamma

 

ในที่สุด...คุณก็ชนะ

:b41: คนส่วนมากมักกลัวอุปสรรค แต่น้อยคนนักที่อุปสรรคยังต้องกลัว ชีวิตคนเรานั้นเต็มไปด้วยการแข่งขัน เป็นการแข่งขันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายต่างๆ ที่เราได้ตั้งใจเอาไว้ หรือเป้าหมายเล็กๆ น้อยๆ ใกล้ตัว เรียกได้ว่าเราต้องแข่งขันกับทั้งตนเองและผู้อื่นเกือบตลอดทั้งชีวิต เส้นทางชีวิตจึงมีเส้นชัยรอให้เราก้าวผ่านอยู่เสมอๆ และเส้นทางเดียวกันนี้เองที่มักจะลุ่มๆ ดอนๆ มีสิ่งกีดขวางใหญ่บ้าง เล็กบ้าง คอยบั่นทอนแรงกายและแรงใจ ไม่ให้เราไปถึงเส้นชัยโดยง่าย การฝ่าฟันอุปสรรคเหล่านี้ จำเป็นต้องอาศัยทั้งกำลังกายและกำลังใจ ซึ่งมีอยู่แล้วในตัวเราทุกคน :b41:

:b41: ยามใดที่รู้สึกท้อแท้ อ่อนล้า หรือสิ้นหวัง เพราะคลื่นชีวิตถาโถมเข้าใส่ แวะพักมาที่ตรงนี้ พบกับสิ่งดีดี ที่อาจจะช่วยให้ความเหนื่อยล้าภายในใจมลายหายสูญไปจนหมดสิ้น เหลือไว้เพียงพลังใจที่แข็งแกร่งเปี่ยมด้วยอานุภาพ พร้อมที่จะก้าวล่วงพ้นอุปสรรคทั้งปวงอย่างอาจหาญ แล้วคุณจะพบว่า แม้ในบางครั้งดูเหมือนจะกลายเป็นผู้แพ้ แต่ในที่สุด..คุณก็ชนะ :b41: :b41: :b41:

:b44: แลกเปลี่ยนสิ่งดีๆ ที่เป็นกำลังใจให้กัน ณ ที่ตรงนี้เถิดนะ :b44:
ขอบคุณบทความจาก ธรรมจักรดอทเน็ต

Comment

Comment:

Tweet